Accueil / Guianacara geayi
Guianacara geayi
G-geayi-06.jpg
Guianacara geayi - Saut Athanase (Approuague)

Couple lors du frai
  Awaous cf. flavus
Guianacara cf. owroewefi